Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Pawłowie k. Raciborza

Kancelaria parafialna
Czynna codziennie pół godziny po Mszy św. (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Słowo na niedzielę

Obraz z kamery na żywo 24h

 

Modlitwy do Św. Józefa

swjozef.jpg

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, --

Chryste eleison,

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. --

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, --

Duchu Święty, Boże, --

Święta Trójco, jedyny Boże, --

Święta Maryjo, -- módl się za nami.

Święty Józefie, --

Przesławny Potomku Dawida, --

Światło Patriarchów, --

Oblubieńcze Bogarodzicy, --

Przeczysty Stróżu Dziewicy, --

Żywicielu Syna Bożego, --

Troskliwy Obrońco Chrystusa, --

Głowo Najświętszej Rodziny, --

Józefie najsprawiedliwszy, --

Józefie najczystszy, --

Józefie najroztropniejszy, --

Józefie najmężniejszy, --

Józefie najposłuszniejszy, --

Józefie najwierniejszy, --

Zwierciadło cierpliwości, --

Miłośniku ubóstwa, --

Wzorze pracujących, --

Ozdobo życia rodzinnego, --

Opiekunie dziewic, --

Podporo rodzin, --

Pociecho nieszczęśliwych, --

Nadziejo chorych, --

Patronie umierających, --

Postrachu duchów piekielnych, --

Opiekunie Kościoła Świętego, --

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.

Wezwania do św. Józefa

Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mojej duszy i uświęcił mnie.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego serca i uczynił je wspaniałomyślnym.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus przyszedł do mego umysłu i oświecał go.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moją wolę i umacniał ją.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus kierował moimi myślami i oczyszczał je.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus prowadził moje pragnienia i poprawiał je.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus spojrzał na moje czyny i pobłogosławił im.

Święty Józefie, spraw, aby Jezus zapalił we mnie miłość ku Sobie.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa naśladowanie Twoich cnót.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa prawdziwą pokorę ducha.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność serca.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pokój duszy.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa świętą bojaźń Bożą.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa pragnienie doskonałości.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łagodność charakteru.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa czyste i miłosierne serce.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte zgadzanie się z cierpieniem.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa mądrość wiary.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa błogosławieństwo na wytrwanie w dobrych czynach.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa siłę do dźwigania moich krzyży.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa nieprzywiązywanie się do materialnych dóbr tego świata.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę kroczenia zawsze wąską ścieżką do Nieba.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę unikania wszelkich okazji do grzechu.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa święte pragnienie wiecznej szczęśliwości.

Święty Józefie, uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania do końca. Święty Józefie, nie opuszczaj mnie.

Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje wargi Cię chwalić.

Święty Józefie, przez Twą miłość dla Jezusa spraw, abym i ja podobnie Go kochał.

Święty Józefie, przyjmij mnie jako swego oddanego sługę. Święty Józefie, Tobie się oddaję; przyjmij me błagania i usłysz moje modlitwy.

Święty Józefie, nie opuść mnie w godzinie mej śmierci. Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję moje serce i moją duszę.

 

Wezwania do świętego Józefa

Ojcze wiary trudnej, chroń nas przed niewiarą i wygodnictwem!

Mężu troskliwy, niech nie będzie rozbitych małżeństw i dzieci niczyich!

Obrońco Chrystusa, stań po stronie pokrzywdzonych i biednych!

Żywicielu Rodziny, niech Chrystus w głodnych otrzyma pajdę chleba!

Stróżu Dziewicy, stań między zakochanymi!

Wzorze sprawiedliwości, niech bogaci wezmą trochę nędzy!

Robotniku Nazaretański, naucz nas rzetelnie pracować!

Kotwico nieszczęśliwych, zakwitnij różą w cierpieniach!

Aniele umierających, na progu wieczności rękę podaj!

Patronie szarych dni, bądź nam słońcem wiosennym!

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą po-moc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, czuwaj nade mną i prowadź mnie drogą łaski uświęcającej. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją przemożną opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia. W dowód wdzięczności obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy w niebie i na ziemi. Amen.

powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×