Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Pawłowie k. Raciborza

Kancelaria parafialna
Czynna codziennie pół godziny po Mszy św. (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Słowo na niedzielę

Obraz z kamery na żywo 24h

 

AUXILIAR w Pawłowie

auxiliar.jpg

W dniach 28 i 29 września br. w naszej parafii gościliśmy Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną w obrazie zwanym Auxiliar, który jest wierną kopią pierwszego oryginalnego Sanktuarium Pielgrzymującego Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. Ten tytuł Matki Bożej nie jest nam obcy. Znamy go z Litanii Loretańskiej, w której wzywamy Maryję słowami: Matko Przedziwna – módl się za nami. A Trzykroć  Przedziwna oznacza i wskazuje na przedziwną wielkość Maryi, na Jej więź z Osobami Trójcy Przenajświętszej. Tak właśnie pozdrawiał Maryję błogosławiony Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski w 1999 r.

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca,
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego,
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha świętego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej.

Program pobytu Obrazu AUXILIAR w Pawłowie:

środa – 28 września

- po Mszy św. porannej – nabożeństwo powitania Obrazu

Obrzęd powitania pomocniczego obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
zwanego Auxiliar – Królowej Nowej Ewangelizacji
(powitanie odbywa się z przodu przed Obrazem Auxiliar)


S: O Maryjo Witam Cię – 3 razy

L: Błogosławiony Jan Paweł II powiedział:

"Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu  ale idzie za nimi wszędzie, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienie mają obciążone grzechem". Jan Paweł II, Jasna Góra, 1979

K: Witamy, więc Ciebie Matko w progach naszej świątyni. 
     Witamy Ciebie w naszym zgromadzeniu wiernych: 
      witają Ciebie Rodziny i dzieci, młodzież i starsi, 
      witamy Ciebie w imieniu naszych chorych  i cierpiących, 
      witamy Ciebie w imieniu tych wszystkich, którzy nie mogą być teraz z nami,
      witamy Ciebie w imieniu tych, którzy są daleko do Ciebie i Twojego Syna 
      witają Ciebie przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń, grup parafialnych
      witają Ciebie nasze władze ….witamy Ciebie Siostry i Księża… 
      ……………………………

S: Pieśń do MB Trzykroć Przedziwnej

Matko, Ty jedna i ta sama przychodzisz do nas w przeróżnych obrazach i figurach, w różnych ujęciach i pod różnymi tytułami. Dziś przychodzisz do nas w swoim pielgrzymującym wizerunku. Przychodzisz jako Matka Trzykroć Przedziwna, jako Wychowawczyni, jako Królowa Nowej Ewangelizacji! Witamy Ciebie i pozdrawiamy słowami Jana Pawła II:

Bąd? pozdrowiona Córko Boga Ojca
Bąd? pozdrowiona Matko Syna Bożego
Bąd? pozdrowiona Oblubienico Ducha świętego
Bąd? pozdrowiona przybytku Trójcy świętej

Witamy Ciebie z Patronem naszej Parafii, wita Ciebie cała nasza ziemia.
Witamy Ciebie i zapraszamy: zostań z nami i wsław się w naszej Parafii!!!
Wsław się, jako Matka Trzykroć Przedziwna
Wsław się, jako Wychowawczyni
Wsław się, jako Królowa Nowej Ewangelizacji
Wsław się i błogosław nas z Twoim Synem!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 3 x Chwała Ojcu

Pieśń na wejście do Mszy św.: Królowej Anielskiej – 786 
W czasie Mszy św. – pieśni maryjne
Of. – Id?my tulmy się jak dziatki – 778 
Kom. – Daj mi Jezusa – 762 
Dz. – Bąd?że pozdrowiona – 635

Po modlitwie pokomunijnej – przed Obrazem Auxiliar

Pieśń: Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie - 870

Maryjo, pielgrzymując w małej kapliczce 
jesteś w drodze do tych, co szukają Boga
do tych, którzy z przyzwyczajenia, pragną oddać Bogu jałmużnę, 
spełniając jedynie swoje obowiązki.
Jesteś w drodze do tych, którzy na nowo odkryli bliskość Boga i czują się bezpieczni.
Jesteś w drodze do wszystkich, ale przychodzisz także do nas
Matko Najświętsza, przychodzisz do nas z Szensztatu, 
z „pięknego miejsca”, z Sanktuarium. 
Tam, gdzie Ty się pojawiasz - powstaje „piękne miejsce”.
Gdy znajdzie się miejsce dla Ciebie 
 w domach, w ludzkich sercach
- wtedy wszystko pięknieje.  
Ty potrzebujesz nas:
naszej pracy, naszej modlitwy,
naszego cierpienia i bólu, naszej samotności,
Ty potrzebujesz naszej dobroci okazywanej innym, 
ale także naszych upadków i prób rozpoczynania od nowa.

Ty potrzebujesz każdego z nas!
Pragniemy być podobnymi do Ciebie w jedności z Chrystusem, 
w miłości do Chrystusa, 
by spełnić Twoje zadanie: 
na nowo ukazać światu „oblicze” miłości - naszym życiem.
Ponownie ukazać we współczesnym świecie jedność tajemnicy 
Bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa, 
aby Chrystus rodził się na nowo, także przez nas!


K:  O Pani moja i Matko moja, Tobie poświęcam się całkowicie. 
     Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta,  moje serce,  
      całego siebie bez żadnych zastrzeżeń.
      A jeżeli już do Ciebie należę o dobra Matko, 
     to proszę Cię, strzeż mnie, jako Twojej własności  i Twojego dobra. Amen

Niech nas na czas przebywania w naszej Parafii błogosławi za wstawiennictwem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Bóg Wszechmogący …..

Pieśń: Wspomnij, o Królowo miła – 885 


- adoracja prywatna
- godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
- godz. 17.30 - Różaniec
- godz. 18.00 – nabożeństwo do Matki Bożej i błogosławieństwo sakramentalne


NABOżEńSTWO DO MATKI BOSKIEJ TRZYKROć PRZEDZIWNEJ
środa – godz. 18.00


Pieśń: Anielską pieśń dzwon grał – 742

Maryjo, wpatrujemy się w Twój obraz… 
Jest on inny od tych, które znamy z wielu sanktuariów… 
Włoski artysta ukazał Ciebie jako piękną, młodą Matkę, 
przytrzymującą lewą dłonią Dzieciątko.
Twoje duże, czyste, łagodne oczy, skierowane są na nas.
To ciepłe, Matczyne spojrzenie zachęca:  
„- rozmawiaj ze Mną, opowiedz Mi o swych kłopotach, troskach, radościach, obawach i lękach.
Spójrz – Mój Syn też patrzy na ciebie... 
Wsłuchamy się we wszystko, co Nam powiesz.
Nie jesteś sam! Jesteśmy przy tobie i z tobą. 
Zaufaj Nam tylko naprawdę…”


Pieśń do MB Trzykroć Przedziwnej

Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, jest dziełem włoskiego malarza Luigi Crossio. łaskami zasłynął w maleńkiej kaplicy w Szensztat, koło Koblencji w 1914r. Zbuntowani uczniowie gimnazjum, pod opieką Maryi rozpoczęli odnowę swojego życia.  Maryja prosiła ich o pracę nad sobą, o gorliwe życie modlitwy i wiernie wypełnianie swoich obowiązków. Obiecała, że wtedy zamieszka w opuszczonej kaplicy i stąd będzie rozdzielać skarby łask dla odnowy świata. Wielu chłopców podjęło to zaproszenie. Ofiarowane Maryi zasługi sprawiły że stara kaplica stała się z czasem miejscem pielgrzymkowym. Maryja zasłynęła zaś jako Trzykroć Przedziwna Matka. Warto nadmienić, że obraz ten znajdował się w wadowickim domu Karola Wojtyły. Jako mały chłopczyk modlił się przed nim z rodzicami i bratem.

Tytuł obrazu został przejęty z historii Kongregacji Mariańskich w Ingolstatt w Bawarii. Tam w czasach odstępstwa Marcina Lutra, podczas jednego z  nabożeństw młodzi członkowie kongregacji Mariańskiej śpiewali litanię loretańską. świątobliwy Jezuita o. Jakub Rem otrzymał wewnętrzne przeświadczenie, że tytuł „Matko Przedziwna” należy do wyjątkowych. Odnosi się bowiem do relacji Maryi do Trójcy świętej. Poprosił więc, by powtórzyć go trzy razy. I tak przejęła się ta praktyka w Kościele i jest pielęgnowana do dziś w wielu świątyniach. Szczególnie przez Ruch Szensztacki. Wszędzie tam, gdzie powstawały Kongregacje Mariańskie, gdzie czczona była Trzykroć Przedziwność Maryi, Kościół cieszył się żywą wiarą i zwyciężał wszelkie odstępstwa od wiary i moralności, wychodząc zwycięsko z wszelkich zawirowań czasu. Pokazuje to historia chłopców z Gimnazjum z Szensztat. Pokazuje to również doświadczenie wielu parafii i wspólnot, które nawiedza ten obraz w różnych formach. Skłoniło to odpowiedzialnych w krajach Europy za pielgrzymowanie tego wizerunku do ukoronowania Maryi, jako Królowej Nowej Ewangelizacji Europy.

Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy – 786

Za Pośrednictwem Maryi czczonej w tym wizerunku w Jej sanktuariach, a także przez pielgrzymujące z nich obrazy pomocnicze, takie jak ten, Ci którzy wierzą, otrzymują łaskę zadomowienia w sercu Boga, wewnętrznej przemiany i owocnego apostolstwa. Wiele osób odkrywa i przeżywa Boga jako miłującego i miłosiernego Ojca, ofiarując Maryi swój wysiłek w pracy nad sobą ludzie doznają przemiany serca, a zalęknieni i niepewni stają się gorliwymi apostołami w swoich środowiskach. Ponad pięćdziesięcioletnia historia pielgrzymowania tego wizerunku jest świadkiem wielu łask i cudów podobnych do tych, jakie miały miejsce w czasie nawiedzenia przez Maryję domu Zachariasza i Elżbiety. Elżbietę i Maryję wypełniła wielka radość i wdzięczność Bogu, Zachariasz odzyskał mowę, a dom został napełniony Bożym błogosławieństwem. W Polsce najczęstszym doświadczeniem jest powrót do wspólnej – rodzinnej modlitwy, o co tak bardzo apelował Jan Paweł II. Rodzina, która modli się zjednoczoną, zjednoczona pozostanie. W wielu parafiach dokonuje się na nowo proces integracji wiernych, wzajemnego otwarcia się na siebie wiernych sąsiadów, integracja parafii. Zdarzają się cudowne uzdrowienia, powroty do wiary, pojednanie z Bogiem i lud?mi, zgoda na cierpienie. Ważne jest, aby przyjąć Maryję niosącą nam Jezusa z wiarą.

Pieśń: Do Ciebie Matko szafarko łask – 764

Maryja jest dobrą, to znaczy czułą, ale też wymagająca Wychowawczynią.  Podobnie jak w Fatimie i wielu innych miejscach, oczekuje od nas szczególnie: gorliwego życia modlitwy, wiernego wypełniania naszych codziennych obowiązków i nieustannej pracy nad sobą, nad eliminowaniem swoich wad i rozwijaniem tego, co w nas dobre i piękne. W ten sposób każdy może konkretnie wypełniać na co dzień przyrzeczenia Jasnogórskich ślubów. Tylko tak możemy przyczynić się do odnowy każdego z nas, naszych rodzin i wspólnot,  a ostatecznie naszej Ojczyzny.

Wkłady do kapitału łask
Cały wysiłek w realizacji tych życzeń Matki Bożej możemy ofiarować do skarbca łask, wkładając nasze małe ofiary do symbolicznej stągwi. Stanie się wtedy to, o co prosi sam Jezus w Kanie Galilejskiej: Napełnijcie stągwie wodą. Kiedy je napełnimy, Jezus uczyni cud przemiany. Wiele zależy tu on naszej współpracy z łaską. Każdy więc może wypisać na specjalnych karteczkach, za co przeprosi, za co dziękuje, co ofiaruje i o co poprosi Boga za wstawiennictwem Maryi. Chodzi tu o doświadczenia, o sprawy naszego codziennego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego, o obowiązki szkolne itp….

Pieśń: Gdy trwoga nas ogarnia – 772 (3 zwrotki)

Poświecenie się Maryi
Najważniejsze, co możemy ofiarować Maryi to nasze życie. Oddać się do Jej dyspozycji, zaufać w Jej pomoc. Za wzorem Jana Pawła II chcemy powiedzieć Cały Twój i wszystko moje jest Twoje. W małym akcie oddania się Maryi ofiarujemy Jej nasz wzrok. Chcemy, jak Ona patrzeć na rzeczywistość w świetle Bożej prawdy, chcemy bardziej patrzeć na bli?nich sercem, bo najważniejsze zakryte jest dla oczu. Ofiarujemy Jej nasz słuch, byśmy spośród wielu głosów i wiadomości jakie do nas codziennie dochodzą, jak Ona byli zdolni usłyszeć to, co mówi do nas Bóg. Chcemy Jej ofiarować nasze usta, aby nasz język tak jak Jej, mówił słowa krzepiące serca, byśmy w każdej sytuacji starali się powiedzieć to, co na naszym miejscu powiedziałby Jezus. Chcemy jej ofiarować nasze serca z ich radością, ale także z ich niepokojem i lękami, aby spoczęły przy sercu Bożym i odnalazły pokój i bezpieczeństwo. Chcemy Jej wreszcie ofiarować całych siebie bez żadnych zastrzeżeń z nasza przeszłością, jaka kol wiek ona była, tera?niejszością z jej wyzwaniami i przyszłością, która jest przed nami i prosić Ją byśmy jak Ona mogli do końca zawierzyć Bogu i wypełnić życiem Jego życzenia.  Wtedy Maryja przyjmie nas jak przyjęła pod Krzyżem Jana i będzie się o nas troszczyć jak o swoją własność i swoje dobro. Powtórzmy więc mały Akt oddania się Maryi:

W: O Pani moja i Matko moja, Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta,  moje serce,  całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę o dobra Matko, to proszę Cię, strzeż mnie, jako Twojej własności  i Twojego dobra. Amen.

Dziesiątek Różańca świętego – Tajemnica Ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi

śpiew: Duszo Chrystusowa – 265 
Modlitwy
Pieśń na błogosławieństwo: Przed tak wielkim Sakramentem – 667
Błogosławieństwo sakramentalne
Pieśń: Niechaj będzie pochwalony – 3 razy
Pieśń: O, Maryjo, Królowo nasza – 826  (3 razy)

Czwartek – 29 września – Uroczystość św. Michała Archanioła

- po Mszy św. porannej – nabożeństwo do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
  z modlitwą w intencji Europy, naszej Ojczyzny, Parafii i naszych Rodzin


NABOżEńSTWO DO MATKI BOSKIEJ TRZYKROć PRZEDZIWNEJ
Czwartek – po Mszy św. porannej


Pieśń: Wspomnij, o Królowo miła – 885

Witaj Maryjo, Królowo Europy, Matko Kościoła, módl się za nami! (3 razy)

Pieśń do MB Trzykroć Przedziwnej

Matko cicha, oczekująca, pełna wiary, nadziei i miłości – módl się za nami
Matko prosząca o cud naszej przemiany,
Matko wielkiej modlitwy,
Matko milcząca, z dobrocią w oczach, z mieczem boleści w Sercu.
Matko - Służebnico z Nazaret, z Betlejem i  Kalwarii.
Matko pełna łaski,
Matko wierna i Matko wierności.
Matko Przymierza Miłości,
Matko Trzykroć Przedziwna.
Matko i Królowo.

Maryjo, kiedy odwiedzasz nas w Pielgrzymującym Sanktuarium, 
przenosimy się duchowo do Sanktuarium szensztackiego i uświadamiamy sobie, 
że jest to miejsce niezwykłe, niecodzienne. 
Sanktuarium jest domem Boga i domem Jego Matki.
Matko Trzykroć Przedziwna! Dziękuję Ci za to, że dałaś nam dom, 
że obdarzasz nas łaską zadomowienia, która daje nam poczucie ciepła, ciszy, 
poczucie bezpieczeństwa, pewności, radości i bliskości Boga. 
Przy Tobie każdy czuje się przyjęty, zauważony, zaakceptowany.

Pieśń: We? w swą opiekę – 872 (2 zwrotki)

Maryjo, Ty potrzebujesz nas, a my Ciebie!
Tak powstaje przymierze miłości między Tobą, a nami.

Dzisiaj, gdy przywołujemy naszego świętego Patrona, Potężnego Archanioła św. Michała,
zwracamy się do Ciebie, Królowo Aniołów i prosimy o opiekę:
- nad naszymi rodzinami,
- nad naszą Parafią,
- nad całą Ojczyzną i Europą, która potrzebuje nowej ewangelizacji.

Dziękując łaski nawiedzenia, rozważamy dziesiątkę różańca świętego: 
Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła...
Ojcze nasz...

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam gdzie Ty przybywasz, ożywia się wiara, rośnie zaufanie, a miłość nabiera konkretnych kształtów. 
W: Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz, jednoczysz nas i razem prowadzisz do Chrystusa.
W: Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz, darujesz nam zadomowienie i bezpieczeństwo.
W: Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz, odnawiasz Kościół. 
Czynisz to przez ludzi, którzy kochają i wierzą tak jak Ty.
W: Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz, obdarzasz nas łaską przemiany i uzdalniasz do działania.
W: Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz, stajemy z podziwem wobec naszej wielkiej godności. 
Twój obraz ukazuje nam, jak wielkimi widzi nas Bóg.
W: Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz panuje radość, 
staje się możliwe rozwiązanie wielu trudnych spraw.
W: Zdrowaś Maryjo…


Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz, uczysz nas zaufania Bożej Opatrzności 
i napełniasz nadzieją, że Bóg o wszystko się zatroszczy.
W: Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz odnawia się rodzina, ciesząc się z nowego życia. 
Ty jesteś dla nas Matką chleba i łaski.
W: Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, dziękujemy Ci, że w Tobie spotykamy Chrystusa!
Tam, gdzie Ty przybywasz, wypraszasz nam błogosławieństwo 
i dary Ducha świętego, który przynagla nas do dawania świadectwa
W: Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu..
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu..


Pieśń: Niech nam błogosławi – 818 (3 razy)


- adoracja prywatna
- godz. 10.30 - Modlitwa społeczności szkolnej (dzieci, wychowawcy, nauczyciele i personel)
- godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
- godz. 16.30 - Godzinki oNiepokalanym Poczęciu NMP
- po Mszy św. szkolnej (godz. 17.00) – nabożeństwo pożegnania Obrazu


NABOżEńSTWO DO MATKI BOSKIEJ TRZYKROć PRZEDZIWNEJ
Czwartek – po Mszy św. wieczornej


Pieśń: Tysiąc razy – 742

Maryjo – od Ciebie promieniuje spokój, 
który daje ukojenie, wyciszenie, nadzieję, 
że zaradzisz wszystkim naszym problemom, 
pomożesz pokonać trudności i będziesz cieszyła się naszymi sukcesami.

Przez Twoje TAK, wypowiedziane w czasie Zwiastowania, 
stałaś się „drogą” dla Twojego Syna;
„drogą”, gdyż przez Ciebie Bóg przyszedł  na Ziemię. 
Bóg wybrał i uczynił tę drogę możliwą,
by Jego Syn przyszedł do ludzi jako bezbronne niemowlę, by spoczął w Twoich ramionach.
Twoje Dziecko jest Synem Odwiecznego Boga, 
które zostało Ci dane za sprawą Ducha świętego.
Maryjo, Ty i Jezus, jesteście jednością! 
Ojciec Kentenich mówi o głębokiej jedności, 
jaką tworzą dwie osoby zjednoczone ze sobą. 
Jesteście jednością w pragnieniach, myśleniu i czynach – zjednoczeni w miłości.


Pieśń do MB Trzykroć Przedziwnej

Prośby:

- Maryjo, spraw, byśmy wspierając się wzajemnie, otoczyli Cię murem wiernych serc, tworząc sieć miłości.
- Maryjo, spraw, abyśmy objęli nasze rodziny łańcuchem modlitwy za siebie wzajemnie. 
- W przymierzu z Tobą, pragniemy wszystkich ogarnąć miłością.
- Maryjo, zgromad? nas, Nowy Lud, byśmy byli braćmi i siostrami w Chrystusie, Twoim Synu.
- Maryjo, znajd? w naszych sercach mieszkanie, w którym  z radością złożysz Twojego ukochanego Syna.
- Maryjo, pragniemy być parafią, którą zbudujesz z naszych rodzin, dla Siebie i Twojego Syna.
- Maryjo, rozpal w nas ogień miłości, który połączy nasze serca.
- Maryjo, z Tobą pragniemy być znakiem nadziei.
- Maryjo, z Tobą chcemy śpiewać pieśń uwielbienia na chwałę Trójjedynego Boga.
- Maryjo, niech nasza łączność między sobą, jedność naszych rodzin, stanie się rzeką, która porwie innych 
  i poprowadzi na nowo do Boga.
- Maryjo spraw, byśmy głębiej żyli prawdą, że jesteśmy członkami Mistycznego Ciała Chrystusa.
- Maryjo spraw, byśmy byli winnym krzewem, zasadzonym przez Boga w Jego winnicy, który wyda obfite
  owoce. 
- Maryjo, spraw, byśmy stali się błogosławieństwem dla Kościoła i dla całego świata. 
- Maryjo, nasza Matko i Królowo, tam gdzie Ty jesteś, tam  powstaje wspólnota miłości, tam ludzie ściśle
  łączą się ze sobą, tam Niebo dotyka Ziemi.

Maryjo, nasza Matko i Królowo, prosimy Cię - obierz dziś na nowo tron we wszystkich domach, gdzie jesteś przyjmowana w Pielgrzymującym Sanktuarium. 
Rozdzielaj hojnie skarby Bożych łask. 
Spraw, by  miejsca Twojej obecności, gdzie otwarły się ludzkie serca 
dla Ciebie i Twojego Syna - stawały się oazami wiary.  
Ufamy Twoim obietnicom: 
"Nie troszczcie się o spełnienie waszych pragnień, miłuję tych, którzy mnie miłują."

Pieśń: Pod Twój płaszcz – 848

Maryjo, Ty potrzebujesz nas, a my Ciebie!
Tak powstaje przymierze miłości między Tobą, a nami.

Dlatego ofiarujemy się Tobie, Matko!
We? nasze oczy, aby nauczyć nas szukania i dostrzegania „śladów” Boga w naszym życiu...
We? nasze uszy, abyśmy w zgiełku świata usłyszeli życzenia Boga Ojca...
We? nasze usta, aby wypowiadały tylko słowa pociechy i dobre rady.
We? nasze nogi, aby kroczyły drogami Boga...
We? nasze serca, naucz nas żyć miłością do Boga i ludzi,
gdyż miłość „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję 
i wszystko przetrzyma” ....

„Cóż - myślałem na początku - to jest przecież tylko obraz...
Ale przy kolejnych odwiedzinach coś się wydarzyło: poczułem, że przede mną jest naprawdę Matka Boża, że ta kapliczka to jednak coś więcej. Wtedy doświadczyłem prawdziwie, że Matka Najświętsza odwiedza mnie i moją rodzinę, Ona przynosi nam Chrystusa.”

Co zmieniło się od ostatniego Twego pobytu w naszym domu? 
Pomóż nam to dostrzec. Pomóż nam się tym cieszyć. 
Dzięki Tobie, Maryjo dostrzegamy Boga i Jego Ojcowskie działanie w naszym życiu. 
Wraz z Tobą chcemy dziękować Bogu za Jego miłosierdzie i opiekę.

Te Deum – 312

O, Maryjo żegnam Cię… (3 razy)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kilka informacji 

Matka Trzykroć Przedziwna
 jest czczona w ponad 200 sanktuariach szensztackich rozsianych na całym świecie, (w Polsce 6, najbliższe to Sanktuarium Coenaculum w Winowie). 
Szensztat – znaczy piękne miejsce. Wszędzie tam, gdzie jest Bóg, Matka Boża, tam jest piękne miejsce.

W Sanktuariach Szensztackich Maryja oczekuje na swoje dzieci, by obdarzać je łaskami: zadomowienia w Bogu, wewnętrznej przemiany i owocnego apostolstwa.

Jednak Matka Boża – jak mówił błogosławiony Jan Paweł II - „ nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem... 
Wszędzie tam... „

Tak więc Maryja w swoich niezliczonych obrazach, których kształty ram nawiązują do sanktuarium Szensztackiego nawiedza w całym świecie ponad 5 mln rodzin. Ta forma peregrynacji została nazwana Apostolatem Matki Bożej Pielgrzymującej. Zainicjował ją w 1950 r. Brazylijczyk Jan Possobon, ojciec siedmiorga dzieci, obecnie kandydat na ołtarze.

Obraz Matki Trzykroć Przedziwnej w takim kształcie jak tutaj widzimy zanosił on do rodzin, do parafii, do szkół i przedszkoli, do szpitali a nawet do więzień. W ciągu 35 lat przemierzył z obrazem Matki Bożej 140 tys. kilometrów.
Rodziny doświadczały działania Maryi jako Matki i Wychowawczyni i prosiły Possobona by znów wrócił do nich z obrazem.

By więcej rodzin i pojedynczych osób mogło być objęte tą formą duszpasterską wykonano mniejsze obrazy. Każdy taki obraz cyklicznie raz w miesiącu nawiedza tę samą grupę 10 – 15 rodzin czy pojedynczych osób.  Z czasem ta forma peregrynacji rozwinęła się na całym świecie. 
W Polsce istnieje ponad 450 obrazów w 26 diecezjach, które każdego miesiąca przyjmują rodziny, młodzież i dzieci, osoby samotne i chorzy.

Jan Paweł II zwracając się członków Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego w dniu 9.09.2004 powiedział  miedzy innymi: 
„Idąc za radą waszego założyciela, Ojca Józefa Kentenicha udzielacie Krzyżowi i obrazowi Maryi szczególnego miejsca w waszych domach, tak, że stają się „sanktuariami domowymi Kościoła”, gdzie Maryja działa jako Matka i Wychowawczyni. W ten więc sposób Maryja przychodzi ciągle do ludzi jako „Pielgrzymująca Matka Boga”, żeby mogli doświadczyć Jej matczynej pomocy i miłości. Nasz Kościół potrzebuje ożywienia wiary i apostolskiego działania.”

Ożywienie wiary, nowa gorliwość, nowe metody i środki duszpasterskie – to właśnie nowa ewangelizacja, o którą tak bardzo zabiegał błogosławiony Jan Paweł II.
Wielokrotnie mówił, że Europa potrzebuje odnowienia, nowej ewangelizacji, potrzebuje Chrystusa.
A Europa – to każdy z nas, Ty i ja, Twoja rodzina, parafia, diecezja, Twoja Ojczyzna.
Jaki kraj, taka Europa. Jan Paweł II bardzo pragnął, aby Polska wniosła do Europy ducha chrześcijańskiego. A duch chrześcijański to duch Jezusa Chrystusa - to poszanowanie praw Bożych, to poszanowanie godności człowieka i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, to naturalna rodzina, gdzie jest ojciec i matka, to szacunek i troska o człowieka chorego i niepełnosprawnego.

Ruch szensztacki odpowiadając na to wezwanie i nauczanie Jana Pawła II jak i obecnego Ojca świętego Benedykta XVI pragnie ukoronować Maryję jako Królową Nowej Ewangelizacji Europy. 
Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, który nawiedza naszą parafię przeznaczony jest dla Europy i już od maja 2009 r. pielgrzymuje w krajach Europejskich. (Obraz ten nazywany jest Auxiliar – z jęz. łac.: pomocniczy). 
 
Matka Boża w tym obrazie nawiedziła już Polską Misję Katolicką w Niemczech, Hiszpanię, Portugalię, Chorwację, Słowenię, Szwajcarię, Włochy i Rumunię.
Od 31 maja do pa?dziernika nawiedza Polskę, poszczególne parafie i wspólnoty. Następnie powędruje do Rosji, Czech i Słowacji, do Szkocji, Irlandii i Anglii. Nawiedzenie zakończy się w sierpniu 2012 r. gdyż miesiąc pó?niej, 8 września 2012 roku Matka Boża zostanie ukoronowana jako Królowa Nowej Ewangelizacji Europy.

Poprzez tę peregrynację poszczególne kraje europejskie przygotowują się do uroczystej koronacji Matki Bożej jako Królowej Nowej Ewangelizacji Europy. Koronacja będzie aktem oddania całej Europy Maryi i prośbą by Ona jako Królowa Europy wsławiła się i umocniła jej chrześcijańskie korzenie, by na nowo zrodziła Jezusa w sercach Europejczyków.

To spotkanie z Matką Trzykroć Przedziwną jako Królową Nowej Ewangelizacji Europy jest spotkaniem wyjątkowym, bowiem każdy jest zaproszony, by włączyć się w duchowe przygotowania do koronacji Matki Bożej a poprzez to dać swój wkład w nową ewangelizację, w odnowienie naszego kontynentu europejskiego.

W jaki sposób możemy włączyć się w przygotowania?

1. odmówienie codziennie dziesiątka różańca w intencji Europy, rozważając tajemnicę ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi
2. poprzez modlitwę, lub śpiew wezwania: Ave Maria, Europae Regina, Mater Ecclesie, ora pro nobis, tzn.: Witaj Maryjo, Królowo Europy, Matko Kościoła, módl się za nami!
3.  do zbierania wkładów do skarbca łask – czyli naszych małych ofiar na rzecz odnowienia oblicza tej ziemi 

Każdy z nas jest zaproszony do tych przygotowań i do tego, by przyjąć, podobnie jak św. Jan Maryję do siebie, do swojego domu, do swojego życia.
Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej jest bardzo prosty. Każdego z nas stać na to, by wziąć w swoje dłonie obraz Matki Pielgrzymującej i pójść do innych i w ten sposób umożliwić wychowawcze działanie Matce Bożej wobec tych, co przeżywają lęki, trudności, bezradnym, szukającym Boga, samotnym i zagubionym, oddalonym od Kościoła.
Prośmy Maryję słowami błogosławionego Jana Pawła II:

Maryjo,
w poranek pięćdziesiątnicy
wsparłaś Swą modlitwą
początek ewangelizacji,
podjętej przez apostołów
za sprawą Ducha świętego.
Także dzisiaj,
w czasach niepokoju i nadziei,
otaczaj nieustanną opieką
i prowad? Kościół,
który spełniając nakaz Chrystusa Pana
niesie dobrą nowinę o Zbawieniu
ludziom i narodom,
we wszystkich zakątkach ziemi.
Wskazuj nam drogi życia,
umacniaj w godzinie próby,
abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi
umieli z pokorą i odwagą
przekazywać na falach eteru
umysłom i sercom wszystkich
ludzi radosną wieść o Chrystusie,
Odkupicielu człowieka.
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,
Prowad? nas! AMEN. (JPII)

powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×